FWD Bảo hiểm – Bảo hiểm ung thư chỉ từ 99.000đ

FWD Bảo hiểm bệnh ung thư – Đặc điểm nổi bật:

  • Được chi trả toàn bộ một lần khi phát hiện bệnh ung thư.
  • Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.
  • 100% Số tiền bảo hiểm được chi trả ngay khi phát hiện bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.
  • Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm nghìn đồng/năm.
  • Phí bảo hiểm không đổi trong suốt 5 năm hợp đồng.

1. Tóc Tiên nói về Bảo hiểm bệnh ung thư:

“Ung thư không chừa một ai cả và không có lí do gì từ chối một gói bảo hiểm ung thư để bảo vệ chính bản thân mình.”

2. Quyền lợi được chi trả khi nào?

  • Khách hàng xác nhận trung thực tình trạng sức khỏe khi đăng ký tham gia; và
  • Khách hàng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Nếu khách hàng có bệnh ung thư tiềm ẩn mà khách hàng không biết và chưa được chẩn đoán bởi cơ quan y tế, khách hàng vẫn được nhận quyền lợi.

3. Sản phẩm bảo hiểm cho các bệnh ung thư nào?

  • Sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ bộ phận nào và bất kỳ giai đoạn nào, ngay từ giai đoạn đầu.
  • Một số loại bệnh ung thư cần có xét nghiệm mô học phù hợp, chi tiết tham khảo mục định nghĩa trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
Translate »